Home
Nieuws
Agenda
Applicatie
Advies

Integratieheffing woningcorporaties vervalt

3 september 2013

Integratieheffing omzetbelasting vervalt voor woningbouwcorporaties

 

Tot 1 januari 2010 bleef de integratieheffing omzetbelasting voor o.m. woningcorporaties buiten toepassing. Dit had weer tot gevolg dat de omzetbelasting over de bouwkosten niet in aftrek kon worden gebracht.

Dit beleid is door de Staatssecretaris van Financiën bij Besluit van 23 december 2009 weer ingetrokken. Wel heeft de Staatssecretaris een overgangsregeling tot 1 januari 2014 getroffen, waarbij de integratieheffing niet zal worden toegepast voor onroerende zaken, waarvan met de realisatie van deze zaken vóór 31 december 2009 een aanvang is gemaakt.

 

In het kader van de uitwerking van het Woonakkoord zijn door de Minister voor Wonen en Rijksdienst onlangs gesprekken gevoerd met Aedes (de overkoepelende organisatie van woningcorporaties). Deze gesprekken hebben volgens de Minister geleid tot een set van afspraken welke zijn gericht op het continueren van de investeringen in de woningbouw door woningcorporaties. Om deze investeringen op gang te brengen zal het Kabinet aan de woningbouwcorporaties extra middelen beschikbaar stellen onder meer door te besluiten de integratieheffing omzetbelasting te laten vervallen.

Dit zal een besparing van circa € 60 miljoen per jaar voor de woningbouwcorporaties opleveren.

In zijn brief van 30 augustus 2013 aan de Tweede Kamer heeft de Minister aangekondigd de uitwerking van de afspraken neer te leggen in een novelle van de herziening van de Woningwet. Of het buiten toepassing verklaren van de integratieheffing omzetbelasting alleen voor woningcorporaties zal gelden is niet geheel duidelijk. Wij houden u op de hoogte!


Vorige
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Inloggen
»