Home
Nieuws
Agenda
Applicatie
Advies

Duurzame verhuur onzelfstandig deel woning leidt tot btw-ondernemerschap

6 juni 2014

In een tweetal arresten (Hoge Raad 4 oktober 2013, nr. 12/03696 en Hoge Raad 6 juni 2014, nr. 13/00982) heeft de Hoge Raad recentelijk bepaald dat de duurzame verhuur van een onzelfstandig deel van een woning aan de BV van één van de echtgenoten leidt tot btw-ondernemerschap en dat derhalve kan worden gekozen voor btw-belaste verhuur.

 

De Hoge Raad concludeert dat de dienstverlening is aan te merken als een economische activiteit in de zin van de omzetbelasting en dat daarbij niet van belang is of de voorwaarden en omstandigheden waaronder de ruimten ter beschikking worden gesteld zijn aan te merken als verhuur. Volgens haar volgt, uit artikel 11, lid 1, onderdeel b, onder 5°, Wet OB 1968 dat voor gedeelten van gebouwen die niet als woning worden gebruikt, kan worden gekozen voor btw-belaste verhuur, óók indien het gaat om onzelfstandige gedeelten van een gebouw dat voor het grootste deel als woning wordt gebruikt.

 

In het vastgoedbesluit (besluit van 19 september 2013, BLKB2013/1686M) geeft de staatssecretaris uitdrukkelijk aan dat de optie belaste verhuur niet mogelijk is voor de verhuur van een werkkamer in een woning.

 

Zoals ook de redactie van Vakstudie Nieuws aangeeft in haar noot bij het arrest van 6 juni, lijkt dit beleid van de staatssecretaris achterhaald omdat het –zoals blijkt uit de uitspraken van 4 oktober 2013 en 6 juni 2014– wel degelijk mogelijk is om te opteren voor de belaste verhuur van een werkkamer in een woning.

 

De toekomst zal uit moet wijzen of de staatssecretaris bij haar standpunt blijft of wellicht maatregelen gaat nemen door de optie voor belaste verhuur wettelijk in te perken…


Vorige
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Inloggen
»