Home
Nieuws
Agenda
Applicatie
Advies

Wijziging btw regels voor zakelijke rechten

17 december 2014

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de waarde van eeuwigdurende zakelijke rechten per 1 januari 2015 anders wordt vastgesteld.

 

De wijziging heeft tot gevolg dat de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen in beginsel wordt aangemerkt als een belaste btw levering.

 

Deze wijziging heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd. Voortaan zal  niet langer "het zeventienvoud van het jaarlijke bedrag" (de canon), maar "de waarde in het economisch verkeer waarop de zaak betrekking heeft" in de heffing worden betrokken.

 

Zo zal bij nieuwbouw op erfpachtgrond voortaan in plaats van overdrachtsbelasting 21% btw betaald moeten worden.

 

Voor overeenkomsten tot vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten op onroerende zaken die vóór 1 juli 2015 zijn gesloten, mag echter nog worden uitgegaan van een prestatie die niet met btw maar met overdrachtsbelasting is belast.

Voorwaarde om van dit overgangsrecht gebruik te kunnen maken is dat partijen dit overeenkomen en deze afspraak tevens vastleggen in zowel de koopovereenkomst als de akte. Daarnaast moet de daadwerkelijke vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten uiterlijk op 31 december 2016 juridisch plaatsvinden.


Vorige
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Inloggen
»